Tehnic - Componenta GIS

În prezent, informația corectă și disponibilă în timp util, reprezintă una dintre cele mai puternice pârghii ce trebuie să fie accesibilă atât în procesul decizional cât și pe tot parcursul desfășurării activității unui agent economic, ca și cerință pentru asigurarea calității!

 

Utilizarea bazelor de date spațiale pentru managementul sistemelor de utilități publice, în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene, are valoare strategică și socială, asigurând punctul de plecare pentru toate strategiile de integrare și investiții, aducând beneficii evidente clienților. 

Volumul mare de informații grafice, care datorită tehnicilor moderne de achiziție pot fi generate, stocate și utilizate simultan, combinate cu necesitatea asigurării premizelor controlabilității, inteligenței și sugestivității informațiilor agreate, impun metode specifice de abordare în efortul de modelare a realității, care din punct de vedere informatic se reunesc într-o aplicație de tip Geographic Information System(GIS).

Importanța informației geospațiale corecte, coerente și de actualitate a fost susținută constant în cadrul companiei astfel încât, specialiștii societății, s-au implicat activ încă din anul 1998 când s-a demarat un proiect ce avea ca obiectiv ”Suport pentru managementul rețelelor de apă și canalizare”.

 

Derularea proiectului:   

 • Etapa I – colectarea datelor din teren pentru Municipiul Iași/Zona Metropolitană și transpunerea în format digital (folosind aplicația AutoCAD Map).                   
 • Etapa II – structurarea și integrarea datelor în sistemul informatic geografic utilizând aplicația NetSet (soft know how).                   
 • Etapa III – în prezent,  rafinarea informației existente în baze de date GIS moderne și integrarea datelor pentru sistemele nou preluate, utilizând aplicația ArcGIS_ESRI, cel mai puternic software de cartografiere și analiză spațială la nivel global!

Produsul ArcGIS/ESRI utilizat, conține:

 • componenta ArcMap,  ArcGIS pentru Desktop,
 • ArcGIS Enterprise (server GIS cu infrastructură webGIS)
 • PORTAL-ul web GIS pentru organizarea și distribuirea resurselor GIS.

 

Folosind instrumente contextuale de analiză și vizualizare a datelor, se obțin rezultate utile interpretabile și esențial, aceste rezultate se distribuie prin intermediul Portalului webGIS.

Dacă o fotografie spune cât o mie de cuvinte, o hartă spune cât mii de fotografii...

ArcGIS combină cartografierea și analiza datelor distribuite spațial pentru a dezvălui perspective noi asupra acestora.

Portalul pentru ArcGIS este mai mult decât un site web. Este un cadru pentru gestionarea conținutului GIS și promovează colaborarea între utilizatorii societății!

Aplicațiile web utile și spectaculoase, sunt accesibile indiferent de locația utilizatorului (în baza permisiunilor stabilite pentru specialiștii companiei). Acestea rulează pe toate dispozitivele disponibile (desktop, smartphone și tabletă) cu ajutorul platformei ArcGIS Online, facilitând astfel fluxuri de lucru integrate, bazate pe locație.

 

Folosim puterea locației în scopul vizualizării datelor, îmbunătățirii coordonării,  obținerii eficienței operaționale și pentru o mai bună perspectivă asupra sistemelor preluate în exploatare.

Utilizând aceleași date, reducem erorile, sporim productivitatea și economisim resurse financiare.

Beneficiile modelului GIS în cadrul companiei:

 • generarea și gestionarea unei baze de date geo-spațială, structurată în funcție de cantitatea de informație  specifică, necesară identificării complete a rețelelor de apă și canalizare;
 • creșterea gradului de detaliere al datelor prin agregarea tuturor surselor de informații disponibile (scheme izometrice ale instalațiilor hidraulice din cămine, imagini ale diverselor obiective din exploatare)
 • furnizarea informațiilor specifice de identificare a rețelei  într-un  format  care să  permită realizarea de interogări complexe, pe baza cărora se pot lua o serie de măsuri și decizii rapide;
 • corelarea capabilității de reprezentare grafică a informațiilor (grosimi, culoare, simboluri) cu datele descriptive asociate (diametru, material, adâncime etc.) pentru a permite realizarea unor analize spațiale complexe și produse cartografice sugestive;
 • realizarea unei compoziții informaționale cu structură complexă – fluidizează fluxul de lucru al angajaților APAVITAL S.A.
 • util: elaborarea avizelor, managementul avariilor, monitorizarea spațio-temporală, .etc.

 

Implementarea acestui sistem informatic nu înseamnă a avea o cantitate mare de date, ci a dezvolta o infrastructură strategică bazată pe valorificarea tehnologiei și informației în sprijinul proceselor sociale și economice, ca suport al politicilor de dezvoltare regională agreate de Uniunea Europeană.