Structura organizatorică

Structura organizatorică a APAVITAL S.A. urmează un model ierarhic - funcțional.

 

Modelul organizațional actual funcționează începând cu anul 2016, atunci când au fost create premisele de consolidare și dezvoltare continuă a instrumentelor de exercitare a controlului managerial intern, prin prisma unei mai bune și mai corecte delimitări a autorității decizionale și acționale la nivelul eșaloanelor manageriale de nivel mediu și inferior.

Astfel, față de modelul organizațional anterior anului 2016, au fost operate o serie de modificări menite să asigure o delimitare funcțională mai clară a diferitelor verigi organizatorice, în vederea compatibilizării structurii organizatorice cu rigorile specifice organizațiilor competitive a căror activitate evoluează către o organizare pe baza centrelor de cost.