Situaţia drepturilor salariale pe funcţii şi a altor drepturi/beneficii

În cadrul APAVITAL S.A. se aplică un sistem de salarizare, având la bază grile de salarizare, stabilite în baza unor coeficienți raportați la salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

 

Coeficienţii minimi de ierarhizare a salariilor de bază brute sunt calculați pentru următoarele categorii de angajaţi, în funcție de cerinţele nivelului de instruire/calificare ale posturilor, astfel:

  • muncitori necalificaţi;   
  • muncitori calificaţi;
  • personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care  condiţia de pregătire este liceul;
  • personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este postliceală;
  • personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este şcoala de maiştri;
  • personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire sunt studiile superioare de scurtă durată;
  • personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare.