Regulament

Prezentul Regulament al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este elaborat în conformitate cu: 

  • prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 88 din 20.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
  • Hotărârea nr. 21 din 7 august 2019 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi (ARSACIS) pentru aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare al APAVITAL S.A.