Intenții

Intențiile APAVITAL S.A.

 

„Suntem aici pentru tine” - sprijinirea clienților pe toată durata contractului. Vrem să fim prezenţi pentru toți clienții, indiferent când au nevoie de noi. Prioritățile noastre în acest domeniu sunt:

 • Oferirea unei asistențe dedicate pentru clienți în timpul și după producerea oricăror incidente, până la revenirea la normalitate
 • Întreţinerea legăturii cu comunităţile online care găzduiesc și facilitează conversațiile între clienți pe subiecte cheie, pentru a lua act despre ceea ce contează pentru aceștia, dar şi pentru a îmbunătăți în permanență cunoștințele clienților noștri
 • Utilizarea parteneriatelor reciproc avantajoase pentru a îmbunătăți şi dezvolta oferta noastră de asistență pentru clienți, lucrând cu parteneri precum Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia de Sănătate Publică etc.
 • Dezvoltarea interacţiunii platformei de contact call center cu toate serviciile companiei pentru a creşte eficacitatea și eficiența rezolvării problemelor clienților
 • Utilizarea tehnologiei informaţiei pentru a identifica în mod proactiv problemele legate de consumuri, facturare şi utilizarea apei potabile.

 

- Folosirea tehnologiei pentru a transforma informațiile primite în acțiuni pentru clienți. Vrem să fim intuitivi în ceea ce privește modul de lucru, pentru că utilizatorii noştri sunt în centrul atenţiei. Prioritățile noastre în acest domeniu sunt: 

 • Creșterea capacității de implementare mai rapidă a noilor tehnologii pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților
 • Dezvoltarea procedurilor de gestionare a intervenţiilor pe teren care să ne permită să ducem echipa adecvată la locul producerii incidentului și să ne asigurăm că putem comunica cu clienții în timpul lucrului
 • Îmbunătăţirea interacţiunii dintre Dispecerat şi echipele operative în timpul incidentelor pentru a creşte viteza și calitatea răspunsului nostru
 • Îmbunătățirea interacţiunii cu clienţii în mediul online pentru transmiterea datelor şi efectuarea plăţilor şi reducerea contactului face to face şi a apelurilor către call center
 • Dezvoltarea capacităţii noastre de utilizare a datelor operaționale pentru a gestiona mai bine rețelele administrate, inclusiv aplicarea de noi tehnici pentru a prevedea pierderile și avariile permiţându-ne să fim mai proactivi în răspunsul nostru
 • Îmbunătăţirea aplicaţiilor de citire indexuri şi facturare-încasare, precum şi a serviciilor suport, toate înglobate într-un sistem informatic global/integrat
 • Dezvoltarea funcției interne de monitorizare, măsurare și digitalizare a satisfacţiei clienţilor.

 

- Investiții în active cu durată mare de viaţă, menținute proactiv. Vrem să investim în rețeaua noastră pentru a îmbunătăți conductele de apă - canalizare și pentru a reduce pierderile. Prioritățile noastre în acest domeniu sunt:

 • Reducerea pierderilor din rețeaua de distribuţie administrată
 • Continuarea programului de investiții semnificative
 • Înlocuirea rețelei de distribuţie îmbătrânite
 • Sprijinirea clienților să reducă pierderile de pe conductele lor, folosind tehnologia inteligentă pentru detectarea acestora
 • Instalarea sistemelor de monitorizare de adâncime pe reţeaua publică de canalizare pentru a putea depista din timp unde este necesară curățarea
 • Investiții în staţii de epurare suplimentare pentru a răspunde nevoii de creștere a populației racordate la reţeaua de canalizare.

 

- Protejarea mediului înconjurător. Ne pasă de mediul înconjurător la fel de mult ca de clienții noștri. Prioritățile noastre în acest domeniu sunt:

 • Reducerea la zero a numărului incidentelor de poluare;
 • Ocuparea unui loc de top în Green Business Index în cadrul evaluării performanței de mediu;
 • Maximizarea potențialului de inovație pentru reducerea cantităţii de energie pe care o consumăm, vizând utilizarea energiei regenerabile
 • Colectarea selectivă într-un procent de 100% a deşeurilor în vederea reciclării lor
 • Investiţii continue în ariile noastre de activitate pentru a proteja și îmbunătăți biodiversitatea în timpul activităților noastre.

 

- O echipă implicată și capabilă, dedicată servirii clienților. Vrem să ne asigurăm că avem oamenii potriviți pentru locurile de muncă potrivite, că ei sunt pozitivi și dedicați să ajute clienții. Prioritățile noastre în acest domeniu sunt:

 • Dezvoltarea unei culturi de înaltă performanţă care să conducă la rezultatele dorite, atât în relaţia cu clienții, cât şi cu mediul înconjurător
 • Construirea unei structuri de personal flexibilă, care să permită organizației să asigure prestarea serviciilor 24 de ore din 24, într-un mod eficient și rentabil
 • Constituirea unei forțe de muncă înalt calificată care să facă diferența faţă de celelalte unităţi de profil, astăzi, dar și în viitor
 • Orientarea companiei în scopul de a oferi ceea ce-şi doresc clienții noștri și înglobarea unor proceduri de lucru pro clienți
 • Oferirea unor servicii proactive, orientate către clienții noștri, prin acţiuni și sfaturi consistente
 • Continuarea revizuirii și prioritizării domeniilor cheie de risc pentru sănătatea și siguranța clienţilor, pentru a atenua şi chiar a elimina riscurile pentru clienţi, parteneri şi angajaţi
 • Interacţionarea cu echipele noastre operative și cu partenerii noştri pentru a continua să oferim o direcție clară de conducere și să înglobăm noi tehnologii pentru îmbunătățirea sănătăţii și siguranței clienţilor.